Prevencija ključ efikasne borbe protiv korupcije

Prevencija je ključ efikasne borbe protiv korpucije – poručeno je sa konferencije Projekta "Institucionalna podrška antikorupciji u BiH - IPAK" koji finansira Evropska unija, na kojoj su predstavljene analiza i preporuke za unaprijeđenje borbe protiv korupcije u oblastima i institucijama posebno sklonim korupciji, odnosno sa posebnim rizikom od nastanka korupcije.

Menadžer programa za unutrašnje poslove u Delegaciji Evropske unije u BiH Karoly Soos u uvodnom obraćanju je rekao da je korpucija jedan od najvećih izazova modernog društva.

- Prevencija je ključ efikasne borbe protiv korpucije. Prevencija uključuje različite forme procjene rizika korupcije, mehanizme interne kontrole, transparetnost, etiku, učešće javnosti, podizanje svijesti o štetnim uticajima ove pojave i značaju borbe protiv korupcije – naveo je Soos dodajući da je posebno bitno prijavljivanje korupcije od građana.

Pozdravio je činjenicu da je određeni broj javnih institucija usvojio antikorupcijske planove, odnosno planove integriteta, te uveli etiku i regulativu u borbi i spriječavanju korupcije. Soos je rekao da će u budućnosti Evropska komisija izmijeniti svoj pristup kako bi na bolji način podržali borbu protiv korupcije, naglašavajući značaj sektorskog pristupa.

Analizu su predstavili stručnjaci angažirani na IPAK projektu Biljana Vokić i Amila Kurtović koje su navele da je cilj te analize identifikovanje i sagledavanje stanja u onim institucijama i oblastima  koje su u BiH najsklonije korupciji. Rukovodili su se izvještajima Evropske komisije, kao i izvještajima GRECO-a, grupe država za borbu protiv korupcije  koje su ukazale da je korupcija najprisutnija i najpogubeljnija u onim oblastima koje imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana.

- Identifikovali smo između ostalih oblast pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, te oblasti koje su vezane za budžetsku potrošnju, odnosno za javne nabavke, dodjelu grantova, carine i indirektne poreze. To je opredjelilo sadržaj analize kojom je obuhvaćeno ovih sedam oblasti kao i posebno oblast koruptivnih rizika u jedinicama lokalne samouprave koje su najdirektnije vezane za svakodnevni život građana – navela je Vokić na konferenciji održanoj putem platforme Zoom.

Projekat "Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK", vrijedan 750.000 eura, pruža podršku antikorupcijskim tijelima i institucijama na svim nivoima u BiH kako bi se borba protiv korupcije u zemlji podigla na viši i angažovaniji nivo. 

Snimak konferencije možete pogledati na FB stranici IPAK projekta: https://fb.watch/5Az46VNtjb/

Analizu sa preporukama možete preuzeti ovdje.