Page 9 - Izložba protiv korupcije na kreativan i vizuelan način
P. 9

Čedomir Kostović (1952)

        Profesor Emeritus Državnog Univerziteta
        Missouri, SAD. Član Udruženja likovnih
        umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera
        (ULUPUBIH) od 1977. godine. Od 1990. godine
        živi i radi u SAD-u.
        Professor Emeritus of Missouri State University,
        USA. Member of the Association of Fine Artists and
        Designers (ULUPUBIH) since 1977. He lives and
        works in the United States since 1990.        DemokraTIJA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14