Potrebni eksperti za angažovanje na IPAK projektu- aktivnost Organizovanje umjetničkog konkursa na temu borbe protiv korupcije

“Country-wide art competition on the fight against corruption”

Potrebni su jedan senior ekspert i jedan junior ekspert

Opis zadatka, potrebnih kvalifikacija, broj radnih dana i ostale informacije se nalaze u dokumentima u prilogu (ToR SNKE Additional Activity 5 i ToR JNKE Additional Activity 5).

Kandidati za ovu poziciju treba da pošalju svoje biografije (CV) u EU formatu na e-mail adresu zoran.jachev@ipak.ba najkasnije do 17. januara 2020 godine.