Neophodno veće prisustvo antikorupcijskih tijela u javnosti

Antikorupcijska tijela i institucije treba da imaju ulogu svjetionika na moru – da obilježavaju put svojim prisustvom u javnosti i da predvode borbu protiv korupcije. U suprotnom, ne samo što obeshrabruju građane da se odupru korupciji, nego time i daju vjetar u leđa korupciji, poručio je Zoran Jačev, vođa IPAK projekta Evropske unije u BiH na otvaranju Stručnog okruglog stola pod nazivom „Bolja komunikacija antikorupcijskih tijela sa javnošću i medijima".

Analize koje je uradio Projekat „Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK) pokazuju da je nivo prisustva antikorupcijskih tijela i institucija daleko od potrebnog a razlozi su razni – počevši od nedovoljne nezavisnosti, preko manjka kapaciteta i vještina, pa sve do odsustva spremnosti da ”se upliću” u  ”osjetljive teme”.

Poboljšanje komunikacije antikorupcijskih tijela sa javnošću i medijima jedan je od ključnih ciljeva projekta IPAK. Potrebno je ohrabriti građane da se suoče s korupcijom i pokazati im da se ipak može protiv korupcije. Da bi se to postiglo, građani treba da vide da postoje antikorupcijska tjela koja će ih podržati i koja postižu rezultate u sprečavanju korupcije. Stoga, antikorupcijska tijela moraju postati vidljivija, komunicirajući redovito o pitanjima vezanim za borbu protiv korupcije. Što se tiče komunikacije sa javnošću i medijima, ona se mora poboljšati i podstati podsticajni faktor za građane da se suprostave korupciji i da je prijavljuju antikorupcijskim tijelima i drugim nadležnim institucijama, kao što su policija i tužilaštvo.

Kako bi pospješio i unaprijedio komunikaciju antikorupcijskih tijela (AKT) za javnošću i medijima, IPAK Projekat je izradio Model strategiju za tu svrhu, koja je razmatrana sa predstavnicima antikorupcijskih tijela, novinara i nevladinih organizacija. Projekat će organizirati i obuku za primjenu Strategije sa praktičnim savjetima za kvalitetnu komunikaciju.

Pored strateškog pristupa, razgovaralo se i konkretnim, malim koracima, kao što je prisustvo na internetu, s obzirom na to da samo jedno od 14 antikorupcijskih tijela i institucija ima svoj sajt, tri imaju stranicu na sajtovima vlada, a na sajtovima još pet vlada mogu se naći vijesti o aktivnostima tijela. Drugi korak je sadržaj koji će se ponuditi javnostima i medijima, te su u diskusiji otvorene teme koliko je to šta AKT rade  medijski aktraktivno, kako to načiniti medijski atraktivnim, šta mediji očekuju od AKT, a šta tijela žele i mogu da ponude.

Ukazano je na potrebu da mediji posvete više pažnje prevenciji korupcije, s obzirom na to da su oni ne samo posrednici u prenošenju vijesti, već i akter u antikorupcijskoj borbi. S druge strane, zaključeno je da je potrebno da anitkorupcijska tijela budu aktivnija u komunikaciji. Učesnici su se složili da ad-hoc položaj većine tijela predstavlja problem u njihovom djelovanju, ali da to ne bi trebalo da bude prepreka niti opravdanje za odsustvo aktivne komunikacije.

Projekat ‘Institucionalna podrška za borbu protiv korupcije – IPAK’ finansira Evropska unija u vrijednosti od 750,000 eura namjenjenih za pomoć nadležnim institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima. Projekat će osigurati harmonizirani rad institucija, privatnog sektora, organizacija civilnog društva, građana i medija kako bi se pomoglo i unaprijedilo provođenje anti-korupcijskih mjera.