Kraj IPAK projekta

IPAK projekat završen je 31. maja 2021. godine. Sajt projekta neće se dalje redovno ažurirati novim sadržajima, ali će u narednom periodu biti dostupan.

Sa sajta je moguće preuzeti materijale nastale u radu, kako analize i preporuke, kao direktne rezultate rada članova tima projekta, tako i brojne informacije o aktivnostima, samog IPAK-a, ali i antikorupcijskih tijela u BiH. 

Jedan od rezultata rada IPAK projekta jeste i internet sajt posvećen antikorupcijskim tijelima u BiH. Ovaj sajt postavljen je i kao podsajt internet prezentacije APIK-a.