Željko Papak na čelu Tima za sprječavanje korupcije u HB županiji - Kantona 10

Vlada Hercegbosanske županije - Kantona 10 imenovala je novi sastav Tima za sprječavanje korupcije.

Za predsjednika je imenovan Željko papak, a za članove Ivica Stanić, Igor Mihaljević, Adis Čoban i Jozo Kuna. 

Rješenje je usvojeno na prijedlog MUP-a.