Za projekte borbe protiv korupcije 3,5 miliona evra

EU će u naredne dvije godine sa 3,5 miliona evra finansirati tri nova projekta za borbu protiv korupcije u BiH.

Šef kooperacija Delegacije EU u BiH Rišar Maša rekao je na današnjem predstavljanju ova tri projekta u Sarajevu da će oni biti finansirani iz IPA fondova u okviru tekuće podrške BiH u oblasti vladavine prava i realizovani kroz 74 aktivnosti.

"U BiH postoji 14 tijela za prevenciju korupcije koja će dobiti stratešku, pravnu i operativnu podršku u prevenciji i borbi protiv korupcije", istakao je Maša. Podsjetivši da je BiH na 85. mjestu u svijetu po korupciji, sa indeksom 38, Maša je ukazao da se ova zemlja nalazi u stanju mirovanja kada je riječ o rješavanju ovog društvenog problema koji je u porastu. "Ova pomoć EU može biti potpuno besmislena ukoliko političko rukovodstvo i nadležni organi ne preduzmu ozbiljne mjere u borbi protiv korupcije", ukazao je Maša i dodao da bez napretka u oblasti borbe protiv korupcije nema ni pomaka u oblasti evropskih integracija.

Projekat podrške borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala vrijedan 2,2 miliona evra sprovodi se u saradnji sa francuskom agencijom "Džastis internešnel kooperejšn" s ciljem jačanja efikasnosti istrage i procesuiranja ozbiljnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala kroz intenziviranje saradnje duž lanca krivičnog pravosuđa. Vođa ovog projekta francuski tužilac specijalizovan za teška krivična djela Izabela Arnal smatra da je u borbi protiv korupcije veoma važno pojačati superviziju i kontrolu rada tužilaštava. "Ponovo je potrebno prispitati neke radne metode unutar tužilaštava. Moraju biti poboljšani načini kako može biti obezbijeđen cjelokupan pravosudni proces, od prijavljivanja korupcije, preko istrage, do suđenja. Nema uspjeha u borbi protiv korupcije bez transparentnog i pouzdanog sistema pravosuđa", pojasnila je Arnal. Ona je naglasila da postoji potreba da bude unaprijeđena efikasnost istraga i rada tužilaštva u ozbiljnim predmetima korupcije i organizovanog kriminala, dodavši da je od ključne važnosti timski rad, da policijski službenici i tužioci rade kao tim. Arnal je istakla da sve ove aktivnosti treba da pruže podršku Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u sprovođenju akcinog plana u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Jedan od projekata je "Institucionalna podrška borbi protiv korupcije" u vrijednosti od 750.000 evra, kojim će biti obezbijeđena pomoć nadležnim institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima u BiH kako bi se tome pristupilo jače i angažovanije. Vođa ovog projekta i viši stručnjak za borbu protiv korupcije Zoran Jačev rekao je da je potrebno uložiti više napora da borba protiv korupcije bude podignuta na viši i angažovaniji nivo. "Radiće se na poboljšanju uključenosti građana u sistem borbe protiv korupcije. Predviđeno je uspostavljanje nagrade za one koji su se istakli u borbi protv korupcije", rekao je Jačev. Prema njegovim riječima, cilj projekta je da se pruže preporuke u poboljšanju i harmonizaciji antikorupcijskog zakonodavstva u BiH. "Borba protiv korupcije se kreće naprijed, ali sporije. Za ubrzanje je potrebna politička volja", smatra Jačev i ističe da međunarodni stručnjaci u ovoj oblasti koji dolaze u BiH ne vode borbu protiv korupcije, nego pomažu onima koji to čine da to rade bolje.

Treći projekat "EU podrška protiv korupcije u BiH" vrijedan 500.000 evra sprovešće nevladina organizacija "Transparensi internešnel" /TI/ kako bi bile uočene određene koruptivne prakse u zdravstvenom sektoru u BiH. Projektni koordinator TI Emsad Dizdarević rekao je da će biti urađena opsežna studija o stanju u zdravstvenom sektoru, a u realizaciji ovog projekta biće angažovano 15 zdravstvenih ustanova u BiH. (Srna)