Usvojen Zakon o sprečavanju sukoba interesa BiH

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su  Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili poslanici Damir Arnaut, Saša Magazinović i Jasmin Emrić.

Predloženi zakon, između ostalog, predviđa osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa čiji članovi ne bi bili poslanici i delegati iz PSBiH, kao što je to sada slučaj.

Definirano je da komisija bude stalno i nezavisno tijelo koje je uspostavila PSBiH, sa sjedištem u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a koje obavlja poslove iz svoje nadležnosti određenih ovim zakonom.

Također je predviđeno da za člana komisije ne može biti imenovana osoba koja je nosilac javne funkcije.

Predviđeno je da Komisiju čine predsjednik i četiri člana. Kandidat za člana komisije, između ostalog, mora ispunjavati uslov da nije član političke stranke, kao i to da pet godina prije kandidiranja za predsjednika ili člana komisije nije obavljao funkciju poslanika, delegata, odbornika ili vijećnika, gradonačelnika, načelnika općine, člana vlade ili savjetnika na bilo kojem nivou vlasti u BiH.

Ovaj zakon predložen je inače još u prošlom sazivu Predstavničkog doma, a rađen je uz konsultacije predstavnika više stranaka i s međunarodnom zajednicom. U ovom mandatu, kao predlagači preuzeli su ga, odnosno u proceduru ponovo stavili zastupnici Arnaut, Magazinović i Emrić.

– Ovo je kraj troipogodišnje borbe, barem kada je Predstavnički dom u pitanju. Ovaj zakon je u međuvremenu postao jedan od 14 uslova za EU kandidatski status i usvojen je zahvaljujući opoziciji. Ako ga Dom naroda odbije, to će gotovo sigurno onemogućiti kandidatski status, kazao je Arnaut.

Inače, svoj prijedlog istoimenog zakona radilo je i Ministarstvo pravde BiH, ali taj zakon i od strane međunarodne zajednice ocijenjen je manjkavim i lošim rješenjem, navodi portal Fokus.ba.

Kompletan Prijedlog zakona možete pročitati na ovom LINKU. (Fokus.ba)

 

foto: https://www.fokus.ba/vijesti/bih/usvojen-zakon-o-sprecavanju-sukoba-interesa-bih/1969711/ screenshot