Uposlenim u javnim institucijama u BiH dostupna online antikorupcijska edukacija

Od danas svaki državni službenik ili službenica koji žele izraditi ili su izradili plan integriteta, preventivni antikorupcijski mehanizam, za svoju instituciju, mogu da odu na stranicu www.apik.ba ili obuke.apik.ba i da pristupe besplatnom online kursu, kazala je Dženana Alađuz, direktorica Fondacije Infohouse.

Edukacija uposlenih u javnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH o načinima prevenicije korupcije nastala je kao rezultat direktne saradnje između Fondacije Infohouse i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) na izradi, uspostavi i primjeni elektronskih kurseva koji su vezani za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. godine.

-To je kurs koji je urađen po najvišim standardim koji pruža teorijsku podlogu u tri-četiri modula, a nakon toga slijedi test. On se ne može zaobići ili preskočiti, niti postoji mogućnost da se od nekoga prepišu odgovori. Kada osoba položi test može sebi isprintati certifikat - kazala je Alađuz.

Planovi integriteta predstavljaju važan alat u borbi protiv korupcije kao sveprisutnog problema u našoj državi, jer sprječavaju, u samom začetku, nastanak ove društvene anomalije.

-Jedan od osnovnih alata za preventivnu borbu protiv korupcije jeste upravo izrada planova  integriteta u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH. Planovi integriteta definiramo kao jedan skener koji u datoj instituciji procjenjuje potencijalna radna mjesta koja bi mogla biti više podložna korupciji ili manje podložna. Ideja je bila da se poduzmu određene mjere kako bi se korupcija svela na najmanju moguću mjeru, da ne rješavamo ove probleme već da ih pokušamo spriječiti – rekao je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Čitav kurs je zamišljen da bi se što lakše došlo do velikog broja državnih službenika i službenica.

- Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT dobila je, zahvaljujući svom donatoru USAID-u, sredstva da napravi jednu takvu obuku. Kada smo istraživali za koji broj korisnika je potrebna obuka, došli smo do toga da nam niti jedan organ nije mogao dati tačan broj službenika i službenica. Na nivou državnih institucija ta brojaka se kreće između 23.000 i 26.000, a kada se spustimo dalje na općinski nivo, neki govore da je riječ o pola miliona državnih službenika i službenica. Svi oni mogu od danas pristupiti izradi plana integriteta koji nije mrtvo slovo na papiru. Za mrežu ACCOUNT koja predstavlja  civilno društvo i građane plan integriteta je dokument na osnovu kojeg se možeš pozvati ako ti ta institucija krši prava i ako u njoj postoje koruptivne radnje – naglasila je Alađuz.

Šabotić je kazao kako su APIK i Fondacija Infohouse u proteklom periodu sarađivali sa instuticijama na različitim nivoima vlasti.

- Danas možemo reći da su sve institucije na državnom nivou uradile planove integriteta kao preventivne mehanizme u borbi protiv korupcije. Međutim, mi nastojimo da se ti planovi inoviraju – kazao je direktor APIK-a. (Interview.ba)