Tri projekta za borbu protiv korupcije u BiH

Evropska unija (EU) finansiraće tri nova projekta za borbu protiv korupcije u vrijednosti oko 3,5 miliona eura, u sklopu tekuće podrške Bosni i Hercegovini u području vladavine prava, javlja Anadolu Agency (AA).

Radi se o tri projekta koje će Delegacija EU u BiH provesti u saradnji sa bh. nadležnim institucijama, francuskom agencijom Justice International Cooperation (JCI) i Transparency International (TI).

Richard Maša, šef kooperacija Delegacije EU u BiH pojasnio je da je nivo tolerancije za korupciju nula, te da je riječ o važnoj oblasti u procesu proširenja Evropske unije. Stoga se u BiH pokreću tri nova projekta, koja će biti finansirana od strane EU kroz IPA fondove. “Do 2021. godine će viši eksperti za borbu protiv korupcije iz susjednih zemalja, kao i Francuska međunarodna saradnja u oblasti pravosuđa, zajedno sa Ministarstvom pravde Francuske i Transparency Internationalom, implementirati tri projekta kroz 74 složene aktivnosti za rješavanje korupcije u BiH. Počevši od prevencije, a također i u oblasti represije.

Postoji 14 tijela za prevenciju korupcije u BiH, koja će dobiti stratešku, pravnu i operativnu podršku kroz projekte za prevenciju korupcije. Tijela za prevenciju korupcije će biti u boljoj poziciji da zabranjuju korupciju u privatnom i javnom sektoru, te da građanima šalju usmjerenije poruke“, kazao je Maša.

Trenutno indeks korupcije u BiH na listi TI-a je 38 i zauzima 85. mjesto u svijetu, te se borba protiv korupcije nalazi u stanju mirovina.

“EU pruža BiH jedinstveni skup stručnih znanja za borbu protiv korupcije. Međutim, takva značajna investicija može biti besmislena ukoliko političko rukovodstvo ne i nadležni organi ne poduzmu odlučne radnje kako bi se osiguralo i istražilo praćenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Napori EU kroz reformsku agendu i strukture SSP-a, kao i dobijanje mišljenja o članstvu na značajno mjesto su stavili borbu protiv korupcije i njeno unapređenje, kao nešto o čemu nema pregovora i to je prioritet za budući proces proširenja“, istakao je Maša, te dodao je Evropska komisija ponovo pozvala vlasti u BiH da osnaže napore u borbi protiv korupcije i da izraženu političku volju pretoče u konkretne radnje.

Zoran Jachev, vođa projekta “Institucionalna podrška za borbu protiv korupcije – IPAK“ i viši stručnjak za borbu protiv korupcije naglasio je da će u naredne dvije godine njihova obaveza biti da daju preporuke za izradu strategije u BiH za period od 2020. do 2025. godine. “Predstaviću ono što će biti proizvod ovog projekta. Imamo obavezu da poboljšamo strategiju za borbu protiv korupcije svih 14 tijela za sprovođenje antikorupcijskih strategija na svim nivoima. Da pomognemo suzbijanje korupcije na sektorskom nivou, zdravstvo, carina.. Davaćemo preporuke kako to treba činiti. Pružaćemo pomoć u poboljšanju antikorupcijskih zakonodavstava na svim nivoima vlasti. Obaveza je da damo preporuke za izgradnju strategije 2020-2025 za borbu protiv korupcije. Zatim povećanje transparentnosti rada svih institucija u BiH, da sarađujemo sa nevladinim sektorom i da pokušaju da poboljšaju svoje aktivnosti na polju borbe protiv korupcije. Da ono što civilni sektor radi harmoniziramo sa onim što rade institucije“, kazao je Jachev.

Dodao je da je veoma važno i da će biti interesantno to što će imati dio aktivnosti koje će se baviti uspostavom sistema za prijavu korupcije na svim nivoima u BiH. “Imamo obavezu i da provjerimo kakva je uključenost privatnog sektora u borbu protiv korupcije. Da ih više uključimo u borbu i da izradimo modele saradnje privatnih i javnih preduzeća. Imamo obavezu da podignemo svijest građana oko štetnosti koju proizvodi korupcija za njihov život. Kroz kampanju ćemo pokušati da povećamo spremnost građana da prijave korupciju“, najavio je Jachev.

Istakao je da na terenu već postoje tijela za sprečavanje korupcije i strategija na svim nivoima, ali da je sada potrebno podići borbu protiv korupcije na viši nivo.

Emsad Dizdarević iz TI-a biće projektni koordinator projekta “EU podrška protiv korupcije u BiH“, koji će biti usmjeren na koruptivne prakse uočene u zdravstvenom sektoru. “Zdravstvenom sektoru zaista je potrebna pomoć kako bi unaprijedili stanje u tom sektoru. U naredne tri godine zajedno ćemo raditi na aktivnostima koje su direktno usmjerene na smanjenje korupcije u zdravstvenom sektoru. Identifikovali smo pet rizičnih oblasti unutar sektora kojima se treba posveti posebna pažnja“, objasnio je Dizdarević.

Te oblasti su, prema njegovim riječima, procedura javnih nabavki, sukob interesa, upravljanje ljudskim potencijalima i resursima, finansijsko upravljanja i izbještavanje i razvijanje modela softvera za transparentne liste čekanja za specijalističke preglede. “Posebno bitno je da su svi rizici prepoznati u svim strateškim dokumentima u BiH i ono što želimo, kroz implementaciju projekta, jeste da pomognemo vladama na svim nivoima da implementiraju mjere koje su donijeli. Sve se radi da bi se smanjila korupcija i smanjila odgovornost zdravstvenog sektora. Sve je u cilju uspostavljanja kvalitetnije zdravstvene zaštite u BiH. Radićemo sa 15 zdravstvenih institucija, jer nismo u mogućnosti raditi sa više. No, kroz projekat želimo sve produkte u ovih 15 institucija replicirati na sve ostale institucije u BiH“, istakao je Dizdarević. On je kazao da će uskoro biti objavljen javni poziv zdravstvenim institucijama koje žele da učestvuju u realizaciji projekta.

Projekat “EU4Justice“ vodiće francuska tužiteljica specijalizirana za teška krivična djela i voditeljica projekta Isabelle Arnal . Ona je rekla da je projekat uspostavljen kako bi se bavio aspektima istraga i sankcija kako bi se podržala borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u BiH.

“Postoji potreba da se unaprijedi efikasnost istraga i rada tužilaštava u ozbiljnim predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Pokušaćemo da ojačamo saradnju između svih zantetersovanih strana u lancu privođenja pravdi. Sa našim sagovornicima ćemo razmjenjivati najbolje prakse vezano za prikupljanje i upravljanje podacima, kako bi smo izbjegli iznenađenja pred sudijama. Naš cilj je, također, da omogućimo razvoj kulture saradnje zajednice za provođenje zakona i tužilaštava, podstičući praktičan rad na terenu. To će ojačati proces prikupljanja dokaza. Od ključne važnosti je da policija i tužioci rade kao tim, svi zajedno protiv kriminalaca“, naglasila je Arnal.

Kazala je i da će sve aktivnosti biti planirane u bliskoj saradnji sa VSTV-om, dva centra za obuku sudija i agencijama za provedbu zakona u BiH. Projekat “Institucionalna podrška za borbu protiv korupcije – IPAK“ u vrijednosti od 750.000 eura će obezbijediti pomoć tijelima i ostalim nadležnim institucijama za borbu protiv korupcije na svim nivoima u BiH kako bi se borbi protiv korupcije pristupilo na jači i angažiraniji način. Projekat “EU4Justice – podrška borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“ vrijedan 2,2 miliona eura biće sproveden u saradnji sa francuskom agencijom JCI sa ciljem jačanja učinkovitosti istrage i kaznenog progona ozbiljnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala kroz intenziviranje saradnje duž lanca kaznenog pravosuđa.

Projekat “EU podrška protiv korupcije u BiH“ vrijedan 500.000 eura će sprovesti Transparency International kako bi se uočile određene koruptivne prakse u zdravstvenom sektoru u BiH, naveli su iz Delegacije EU u BiH.

(federalna.ba/AA)