Tematska sjednica Vlade KS - Antikoruptivni sistem Kantona Sarajevo

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo predstavio je Vladi koncept sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa koje taj ured i Tim za borbu protiv korupcije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH uspješno implementiraju u cjelokupnom kantonalnom javnom sektoru.

Četiri su osnovna elementa strateškoga odgovora na izazove koje predstavlja korupcija, i to: sprečavanje, odnosno prevencija i suzbijanje korupcije, razvijanje svijesti o njenoj štetnosti i saradnja s građanskim društvom i koordinacija aktivnosti.

Primjenjujući ih, Ured je postigao niz značajnih rezultata u dosadašnjem radu u prevenciji i sprečavanju korupcije. Kao rezultate dosadašnjeg rada Ureda treba istaći uspostavljanje značajnih baze podataka, i to: Registra imenovanih lica Kantona Sarajevo – ONLINE, Bazu podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo – ONLINE, Registra prijava korupcije, Registra rizika, Registra propisa, Registra rizičnih procesa, Bazu podataka o kontakt osobama iz institucija KS, Bazu podataka različitih analiza, Registra udruženja koja su registrovana u KS, Podatke i evidencije koje se odnose na uspostavljanje sistema kvalitete u KS te Evidenciju izvršenih revizija institucija KS.

Iz Ureda najavljuju kreiranje Registra transfera, poticaja i državne pomoći, Registra finansiranja/sufinansiranja programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja građana, iz sredstava Budžeta KS, te praćenje efektivnog utroška tih sredstava, Registara koncesija koje su u nadležnosti KS, Registar imovine kojom raspolaže i koja je u nadležnosti KS i Registar inspekcijskih nadzora nad institucijama.

Uz iskazanu punu podršku dosadašnjem radu Ureda i planovima za dalje djelovanje, Vlada Kantona je naložila Ministarstvu pravde i uprave da Uredu za borbu protiv korupcije pruži svu potrebnu stručnu pomoć na implementaciji antikorupcijskog softvera.

Ured za borbu protiv korupcije dobio je sagalasnost Vlade da dio budžetskih sredstava usmjeri upravo na nabavku i instaliranje multimodelarnog softevera, a koji će, kako je istaknuto, dobiti i podršku OSCE -a, saopćeno je iz Pres-službe Vlade KS.