Stari grad prva opština u antikoruptivnom sistemu KS

Općina Stari Grad postala je prva opština u Kantonu sarajevo koja je dio jedinstvenog antikoruptivnog sistema.

Ovo historijski trenutak u KS i pohvalivši proaktivno djelovanje ove lokalne zajednice, imajući u vidu da je općinski načelnik promptno inicirao što brže uvođenje Općine Stari Grad u sistem Ureda za borbu protiv korupcije, kazao je direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u KS Erduan Kafedžić.

“Idemo ka centralizaciji najvažnijih procesa za BIH, a to je prevencija i borba protiv korupcije. Općina Stari Grad je prva općina koja potpisuje sporazum. Na ovaj način će se moći nadgledati svi zaposleni, imenovana lica i javne nabavke. Zahvaljujem se načelniku na proaktivnom djelovanju na način da je inicirao da se ovo što prije uvede u sistem. Ured je pripremio informacioni sistem za integraciju i u narednih sedam dana već možete očekivati prve podatke iz Općine,” najavio je Kafedžić.

Dogovor o pristupanju Općine Stari Grad antikoruptivnom sistemu postignut je početkom januara ove godine, ali načelnik Hadžibajrić podsjeća da je Općina Stari Grad tu ideju prihvatila još prije dvije godine.

“Moram reći da smo mi prije dvije godine prihvatili da se pridružimo sistemu i bili jedina općina koja je prihvatila inicijativu, ali nažalost to tada nije zaživjelo,” kazao je načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

“Za nas, kao jedinicu lokalne samouprave, ovo ne predstavlja ništa novo već je samo sublimacija svih naših aktivnosti koje smo do sada radili. Registar javnih nabavki je već postojao na našoj web stranici i sve je bilo transparentno, ali sada ćemo kroz jedan jedinstven program moći to da prenesemo i u Ured za borbu protiv korupcije i svi podaci će se nalaziti na jednom mjestu, pa će ih sa tehničkog aspekta biti puno lakše pratiti,” kazao je Hadžibajrić.

U jedinstvene registre Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS bit će uneseni podaci o zaposlenim državnim službenicima i namještenicima u Općini Stari Grad, javnim nabavkama koje se provode, te imenovanim licima. Podaci će biti javno dostupni na stranici www.anticorrupiks.com, kao i putem linka na općinskoj stranici www.starigrad.ba.