Samo narod ove zemlje može očistiti BiH od korupcije

Bivši međunarodni tužitelj Tužiteljstva BiH i bivši savjetnik za pravosuđe u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Eric Larson stupio je na dužnost savjetnika u Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. 

''Drago mi je vratiti se u Sarajevo. Radim preko 35 godina u pravosuđu s naglaskom na sprječavanje i borbu protiv korupcije. Pružat ću podršku bh. kolegama koji poduzimaju aktivnosti na identifikaciji, sprječavanju i borbi protiv korupcije'', kazao je Larson.

''Moje imenovanje je samo jedna od mnogih inicijativa da pružimo spektar podrške. U konačnici, ovo je vaša borba. Da bi BiH da bi bila uspješna u borbi protiv korupcije potrebno je zalaganje svih razina vlasti u cijeloj državi', dodao je.

Građane je pozvao da prijavljuju korupciju nadležnim institucijama širom BiH, a svim institucijama i agencijama poručio da imaju ključnu ulogu da prijavljuju korumpirane službenike, te dodao da se takav sustav mora uspostaviti na svim razinama vlasti, da policija i tužiteljstvo moraju istraživati i procesuirati sustavnu korupciju.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić kazao je da je korupcija tema koja je sve prisutnija u javnosti, ali je pitanje koliko smo svjesni koliko zapravo korupcija šteti društvu.

''Smatram da je korupcija najveći problem našeg društva i prepreka u prosperitetu. Na ovaj problem se može odgovoriti samo sustavnim rješenjima. Formiranjem tima za borbu protiv korupcije počinje sustavna borba protiv korupcije. Danas imamo Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo za borbu kao prvu i jedinu profesionalnu instituciju u BiH sa značajnim pravnim i radnim instrumentima za rad'', kazao je Kafedžić.

Istaknuo je da je ovaj Ured do danas izdao 227 prekršajnih naloga zbog kršenja obveza godišnjeg prijavljivanja imovine za nosioce javnih funkcija. Najavio je i vršenje kontrole svih javnih nabavki od početka naredne godine, kao i druge propisane aktivnosti koje ovaj ured radi.