Premijer KS sa šefom Antikorupcijskog ureda o nabavkama u doba korone

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić razgovarali su aktuelnom stanju u oblastima iz nadležnosti ovog Ureda.

„Razgovarali smo i o procedurama nabavki, o potrebi da se u što većoj mjeri provode kako je to propisano Zakonom o javnim nabavkama, a samo izuzetno i pod uvjetima kako je to navedeno u odgovarajućim instrukcijama Agencije za javne nabavke BiH, primjenjivati određene hitne procedure“, izjavio je premijer Nenadić, ističući da su ključne, odnosno najveće nabavke u KS-u trenutno nabavke medicinske opreme.

Šef Ureda Kafedžić je pohvalio napore Vlade da se nabavke medicinske opreme vrše putem UNDP-a, koji je od strane UN agencija označen kao centralna tačka za nabavke u cijelom svijetu, pa i u BiH. Kako je istakao, na taj način će se sigurno doprinijeti transparentnijoj, efikasnijoj i ekonomičnijoj nabavci, saopštil aje Vlada KS.

Premijer Nenadić je najavio također i da će i nabavku od domaćih proizvođača, koliko god to bude moguće, kanalisati putem UNDP-a s obzirom da je ova organizacija već angažirana u tome, ali i zbog podrške domaćoj proizvodnji, kao i racionalnog korištenja resursa Kantona. To će ujedno omogućiti domaćim firmama da uspostave kvalitetne kontakte sa UNDP-om, što će im otvoriti put da neke od svojih proizvoda
plasiraju i na inostrano tržište.

Razgovarano je i o procedurama zapošljavanja, davanja saglasnosti na zapošljavanje u javnom sektoru KS ali i o potrebi dostave informacija o postupcima započetih i realizovanih javnih nabavki, o čemu je Ured već tražio informaciju od svih institucija u KS-u. Premijer Nenadić je ovom prilikom zatražio od Ureda i da se obrati Vladi KS s ciljem jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije.