Predstavnici Tima Vlade ZDK za borbu protiv korupcije sa zamjenicom ambasadora Velike Britanije

Predstavnici Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije sastali su se sa zamjenicom ambasadora i otpravnicom poslova Ambasade Velike Britanije u BiH dr. Ruth Wiseman.

Na sastanku se razgovaralo o podršci Ambasade Velike Britanije projektu koji se odnosi na izradu pet kriterija za dodjelu sredstava koja će se koristiti za oporavak od epidemije koronavirusa COVID-19. Ovi kriteriji trebali bi obezbijediti povećanje transparentnosti i upravljanje rizicima vezanim za zloupotrebu javnih sredstava, uspostaviti mehanizme za prepoznavanje i upravljanje sukobom interesa, te pratiti namjensko trošenje budžetskih sredstava.

Predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije Meliha Omerspahić zahvalila se na stručnoj pomoći koju daje Ambasada Velike Britanije i izrazila nadu da će ovaj projekat biti održiv i doprinijeti aktivnoj borbi protiv korupcije, što je i opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

foto: https://zdk.ba/vijesti/item/8859-predstavnici-tima-za-borbu-protiv-korupcije-razgovarali-sa-zamjenicom-ambasadora-velike-britanije-u-bih screenshot