Politička volja uslov za ozbiljniji iskorak u borbi protiv korupcije

U BiH bi uskoro trebalo da budu usvojene nove smjernice za borbu protiv korupcije, a direktor nadležne agencije za te poslove na nivou BiH Hasim Šabotić upozorava da razloga za zabrinutost ima te da se neki pristupi na terenu moraju mijenjati od korijena, prenosi Glas srpske.

Agencija za borbu protiv korupcije BiH uspostavljena je na osnovu zakona koji je usvojen 2009. godine, a njeno osnivanje bio je jedan od uslova iz Mape za liberalizaciju viznog režima.

Na adresu BiH godinama stižu upozorenja da borba protiv te pošasti još nije na potrebnom nivou, a toga su svjesni i u rukovodstvu te Agencije, iz koje su prije nekoliko godina upozorili da su im u nekim slučajevima vezane ruke jer nemaju dovoljno kapaciteta, ali nema ni sankcija za one koji im ne dostavljaju podatke i odbijaju saradnju.

U Agenciji se nadaju da će se situacija popraviti, a Šabotić je potvrdio da je nacrt novog strateškog okvira za borbu protiv korupcije do 2024. godine završen te da bi uskoro trebalo da bude upućen u Savjet ministara BiH.

Razlike u odnosu na akt koji je prestao da važi završetkom 2019. godine su, kako kaže prvi čovjek nadležne Agencije, višestruke osim opšteg dijela. Pojedini strateški programi i aktivnosti će, naglasio je, imati određeni sektorski pristup uz uvažavanje ustavnog i administrativnog uređenja BiH, dok će i jedinice lokalne samouprave biti u fokusu procesa uspostavljanja i razvoja koordinisanih politika borbe protiv korupcije.

Novi strateški okvir je usmjeren na četiri cilja. To su uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta, promovisanje i sprovođenje preventivnih antikorupcijskih aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, unapređenje efikasnosti pravosudnih institucija i organa za sprovođenje zakona u otkrivanju te procesuiranju koruptivnih krivičnih djela i uključivanje cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije.

Na pitanje da li je sprovođenje sad već istekle Strategije dalo rezultate, kaže da podaci pokazuju da ima rezultata te da je u toku finalizacija četvrtog, završenog izvještaja o monitoringu sprovođenja Strategije.

Šabotić je, naime, krajem prošle godine istakao da će, ako u ovoj ne bude većih rezultata borbe protiv korupcije, biti neophodno javno reći ko je kriv i ko ne rješava ono što treba da se sprovede, a za “Glas Srpske” je kazao da bi veliki doprinos borbi protiv korupcije trebalo dati profesionalizacija antikorupcijskih tijela, kojih, nažalost, još nema na svim nivoima vlasti.

- I ona koja su formirana većinom rade sa nedovoljnim kapacitetima, sredstvima za rad, te su direktno zavisna od skupština, odnosno vlada što se mora promijeniti. Korupcija je široko rasprostranjena i to je razlog za ogromnu zabrinutost. Za efikasno rješavanje ovog problema je potrebna snažna politička volja, kao i snažan odgovor krivičnopravnog sistema na korupciju na visokom nivou - rekao je Šabotić.

Borba protiv korupcije je, dodao je, dug i kompleksan proces u kojem nema brzih i jednostavnih rješenja.

- Potrebno je sprovoditi kontinuirane aktivnosti, zbog čega je neophodno da se u cilju nadogradnje i kontinuiteta prethodne Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje nastavi sa tom strateškom borbom kroz usvajanje, a kasnije i primjenu Strategije do 2024. i pratećeg Akcionog plana - zaključio je Šabotić.

Zakon

U parlamentarnu proceduru su poodavno upućene izmjene zakona koje se odnose na rad Agencije za borbu protiv korupcije, a u cilju postavljanja boljih temelja. Inicijator je bila sama Agencija, a predlagač Komisija za izbor i praćenje rada Agencije. Predložene izmjene još nisu razmatrane.

Nova komisija još nije formirana od izbora do danas. Očekujemo da će to biti jedan od prioriteta novog saziva Komisije kada bude formirana, a potom i Parlamenta - rekao je Hasim Šabotić.

Foto: https://www.glassrpske.com/lat/novosti/vijesti_dana/hasim-sabotic-direktor-agencije-za-borbu-protiv-korupcije-politicka-volja-uslov-za-ozbiljniji-iskorak/302757 Screenshot