Podaci Ureda za borbu protiv korupcije KS o zapošljavanju u javnom sektoru

Tokom aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo na prevenciji korupcije kao i prikupljanju relevantnih podataka, Ured je u periodu januar-septembar 2020. godine zaprimio ukupno 91 prijavu nepravilnosti (formalno-pravne nepravilnosti ili sadržajne nepravilnosti) iz oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, što u odnosu na isti period 2019. godine (80 prijava) predstavlja povećanje.

Tabela 1

Također, s obzirom na to da Ured vrši uporednu provjeru objavljivanja javnih oglasa kada je provođenje konkursnih procedura u toku, uočeno je niz propusta od strane poslodavaca u smislu da se javni oglasi objavljuju prije upućivanja Zahtjeva za imenovanje supervizora Uredu, a što nije u skladu sa članom 13. stav (1) Uredbe, pri čemu Ured upućuje Zahtjev za postupanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo na navedene okolnosti.

Navedeni podaci o uočenim i prijavljenim nepravilnostima se u najvećem broju odnose na javna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo i javne ustanove iz oblasti zdravstva