Može li Kanton Sarajevo sistemski spriječiti zloupotrebe javnih nabavki

Da su javne nabavke sve osim javne u Bosni i Hercegovini, poznato je već godinama. Pandemija koronavirusa dokazala je da su vlastodršci u našoj zemlji spremni na malverzacije čak i kada je riječ o zdravlju građana, na što nastoje utjecati aktivisti Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kavalitetom Kantona Sarajevo.

Proglašenje vanrednog stanja na području KS te potreba za hitnim reakcijama radi zaštite života i zdravlja građana, značajno su izmijenili sistem javnih nabavki u ovom kantonu, govori nam Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije KS. Fokus je stavljen na nabavku medicinske i zaštitne opreme te na neophodne nabavke, potrebne za funkcionisanje institucija.

Kafedžić dodaje da je vanredna situacija rezultirala potrebom Ureda da se prilagodi ovom stanju. S tim u vezi, Ured je izradio dokument "Koruptivni rizici u vrijeme stanja prirodne i druge nesreće u Kantonu Sarajevo", a u kome javne nabavke zauzimaju najbitnije mjesto jer su identifikovane kao aktivnost koja u ovom stanju nosi najviše rizika za pojavu korupcije.

Mjere štednje u institucijama

Ured je zatražio od svih organa i institucija javnog sektora u KS da dostavljaju Uredu informacije o postupcima započetih i realizovanih javnih nabavki u periodu od 1. marta 2020. godine, što moraju činiti sve do okončanja vanrednog stanja.

"Ured je do sada prikupio podatke od 164 institucije, koje su provele ukupno 1.228 postupaka javnih nabavki, a 30 institucija je odgovorilo da nisu pokretali postupke javnih nabavki. Institucije su u postupku javne nabavke najčešće koristile direktni sporazum, a potom otvoreni postupak, konkurentski zahtjev ili pregovarački postupak", kazao nam je Kafedžić.

Zaključkom Vlade KS od 16. aprila 2020. godine, institucijama u KS naređeno je provođenje mjera štednje, to jest naložena je obustava svih aktivnosti institucija ukoliko nisu u funkciji provođenja mjera prevencije širenja bolesti uzrokovane koronavirusom.

"Kroz dokumentaciju koju prikupljamo o postupcima javnih nabavki, Ured trenutno vrši analizu provođenja mjera štednje, a o rezultatima ćemo obavijestiti Vladu i druge nadležne organe", rekao nam je šef Ured za borbu protiv korupcije.

Kafedžić podsjeća da je Vlada KS donijela Uredbu o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koja će stupiti na snagu s početkom 2021. godine.

"Prema odredbama ove Uredbe, Ured će vršiti kontrolu svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Ovim propisom nastoji se uvesti sistemsko rješenje u postupke javnih nabavki u Kantonu Sarajevo. Kada je riječ o nepravilnostima, nedvojbenog smo stava da će ova Uredba, u korelaciji sa drugim propisima iz ove oblasti, dovesti do prevencije zloupotreba u postupcima javnih nabavki. Stava smo da je najbolji, najefikasniji i na kraju najjeftiniji način borbe protiv zloupotreba u javnim nabavkama, njihova transparentsnost i javna kontrola", kazao nam je Kafedžić.

Podaci o nabavkama i dobavljačima

S obzirom na nastalu situaciju i brojne neparavilnosti prilikom javnih nabavki u vrijeme pandemije, Ured za boru protiv korupcije KS, uz pomoć OSCE Misije u BiH, nadogradio je svoj Informacioni sistem i kreirao novi registar koji će služiti za prikupljanje i objavu podataka o provedenim javnim nabavkama.

"Ovaj registar će, nakon što se u njega unesu podaci, imati mogućnost izrade analitičkih, statističkih, uporednih podataka i izvještaja po raznim osnovama. Također, Ured je u procesu izrade Baze podataka o pravnim subjektima/dobavljačima koji sklapaju ugovore o javnim nabavkama sa institucijama Kantona Sarajevo, a koja će sadržavati broj postupaka kao i iznose potpisanih i realiziranih ugovora", otkriva nam Kafedžić.

Nakon proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u KS je pokrenuto 490 postupaka javnih nabavki. Za njih 200 svrha je bila prevencija koronavirusa.

Ured je u periodu od marta do maja 2020. godine zaprimio ukupno šest prijava o navodnim zloupotrebama u javnim nabavkama, dok u istom periodu prošle godine nije bilo prijava.

"Vezano za slučaj nabavke 50.000 zaštitnih maski, koje je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo nabavila od firme 'Panta Rei', Ured je preduzeo sve radnje iz svoje nadležnosti, te je sada na drugim organima da ocjene je li konkretan postupak javne nabavke proveden u skladu sa pozitivim propisima", dodaje Kafedžić.

Iako je Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo na snazi već godinu dana, Kafedžić navodi da je ovo kratak period da bi se procijenio utjecaj Zakona na smanjenje korupcije u institucijama KS.

"Ovo je prvi put u historiji naše države da se jednim zakonom kumulativno propisuje obaveza nosioca javnih funkcija da prijave imovinu i poklone, predviđaju sankcije za neprijavljivanje i vrše provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija. Ured je pokrenuo 150 postupaka provjere podataka o imovini za isto toliko nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Iako ovaj zakon nema direktnog utjecaja na javne nabavke, transparentnost koju promovira i podaci o imovini koji se objavljuju, posredno mogu biti indikator za osnov sumnje u način sticanja te imovine. Pretpostavka je da transparentnost koju Zakon propisuje dovodi do toga da se na javne funkcije imenuju osobe visokih moralnih kvaliteta i ličnog integriteta, čija imovina i način njenog sticanja mogu podnijeti sud javnosti, kojom se izlažu", zaključio je Kafedžić u razgovoru za Klix.ba.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH pruža veliku pomoć Kantonu Sarajevo u borbi protiv korupcije. Jačajući ljudske kapacitete Ureda za borbu protiv korupcije, Ambasada SAD-a u BiH izabrala je kandidata za poziciju višeg savjetnika za borbu protiv korupcije, čije će iskustvo značajno doprijeti radu Ureda u KS.