Jačanje Ureda za borbu protiv korupcije KS jedan od prioriteta nove Vlade KS

Program skupštinske većine, a što će biti i smjernice rada nove Vlade Kantona Satrajevo posebno se tiče borbe protiv korupcije, pa je tako predviđeno jačanje pravnog okvira ali i samih kapaciteta Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, prenosi Novinska agencija Patria. 

Tako bi se do kraja mandata (jesen 2022. godine) trebala osigurati finansijska samostalnost i optimalni uvjeti za rad Ureda. S obzirom na ulogu Ureda i na sve veći broj prijavitelja korupcije potrebno je intenzivirati rad na donošenju novih propisa i zakonsko normiranje u vezi sa zaštitom lica koja prijave korupciju.

Ured se u svom radu suočava i sa brojnim prijavama vezanim za sukob interesa, pa je u tom pogledu potrebno normirati sukob interesa u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Također se predviđa i unaprijeđenje baza podataka (baza javnih nabavki, registar imenovanih lica, registar zaposlenih u javnom sektoru...) po različitim segmentima te uvezivanje baza radi praćenja i analitike u svrhu prevencije. Bazu podataka  zaposlenih u javnom sektoru u KS trebalo bi proširiti sa podacima s općinskog nivoa.

Posebna pažnja je posvećana propisivanju procedura za saradnju svih organa uprave i institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom u cilju pojačane prevencije i rane identifikacije potencijalnih koruptivnih radnji.

Kada je riječ o zapošljavanju, odnosno konkursnim procedurama, trebalo bi pooštriti nadzor nad radom na usmenim istupima na konkursima, uz obavezno snimanje usmenih ispita, uz mogućnost da svaki kandidat i kandidatkinja ima uvid u usmeni dio ispita svih kandidatkinja i kandidata.

Inače, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS 9. decembra povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije predstaviće javnosti Integralni izvještaj o svim antikoruptivnim aktivnostima, podnesenim prijavama za korupciju, kao i o postupanju Ureda u svim drugim prijavljenim nepravilnostima.