Direktor APIK-a pred istražnom komisijom parlamenta

 
Tokom svjedočenja Šabotića i Salčina ispostavilo se da Ministarstvo finansija i trezora BiH već duže vrijeme ne dostavlja mišljenja koja su ove agencije zatražile, a koja su neophodna za usvajanje strategije, odnosno izmjena i dopuna zakona. Komisija je stoga usvojila zaključke kojim od tog ministarstva traži da ih što prije dostavi kako bi se proces usvajanja ovih akata mogao nastaviti.

Šabotić je rekao da su uradili novu strategiju za period 2020.-2024. godine i da su uputili zahtjev Ministarstvu finansija i trezora BiH za davanje saglasnosti, kako je to zakonom definirano. On napominje da je zahtjev upućen u februaru ove godine i da, iako je rok za dostavljanje mišljenja 10 dana, do sada nisu dobili mišljenje ministarstva, dodajući da su u maju uputili i urgenciju.

Kaže i da su uputili inicijativu da se pripreme izmjene i dopune zakona, ali ništa konkretno nije urađeno.

Nekoliko članova komisije, uključujući Zukana Heleza i Branislava Borenovića, je insistiralo na odgovorima da li su postojeći finansijski resursi dovoljni ovim agencijama da vode uspješnu borbu protiv korupcije, a iz odgovora je bilo jasno da u Vijeću ministara BiH nema sluha za dodatne resurse, već da je gotovo čitav budžet ovih agencija usmjeren na plate i slične operativne troškove. Kako su svjedoci istakli, većinu troškova za proaktivno djelovanje pokrivali su međunarodni donatori.

Svjedoci su također ukazali na problematična djelovanja pravosudnih dužnosnika s kojim su se susretali tokom svojih mandata. Šabotić je, konkretno, istakao da je na jednom sastanku glavni tužilac SBK istakao da nikada neće djelovati po anonimnim prijavama. Komisija je usvojila zaključke kojim ove detalje dostavlja Uredu disciplinskog tužioca na daljnje postupanje. (Klix)