Antikorupcijski ured KS pokrenuo 100 postupaka provjere podataka o imovini

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH posjetili su Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Posjeta predstavlja dio redovnih kontakata koje predstavnici Političkog odjela, INL i FBI imaju s Uredom u vezi provedbe antikoruptivnih mjera i Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

U razgovoru sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem saopćeno je da je izabran kandidat za poziciju višeg savjetnika za borbu protiv korupcije, kako su u novembru najavili ambasador Erik Nelson i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Džorgan Endrjus.

Očekuje se da Erik Larson preuzme dužnost u prvoj polovini godine. Trenutno radi kao viši savjetnik za pravosuđe u Ambasadi SAD u Crnoj Gori. Bivši je tužilac sa sveobuhvatnim iskustvom u regionu, koje uključuje i rad na slučajevima korupcije, a radio je i kao međunarodni tužilac u Bosni i Hercegovini.

Bit će smješten i raditi će u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Šef Ureda Kafedžić je informirao predstavnike Ambasade SAD o provedbi Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, te naglasio da je riječ je o jedinstvenom antikorupcijskom zakonu kojim se utvrđuje obaveza nosilaca javnih funkcija da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije. Osim lične imovine, nosioci javnih funkcija obavezni su prijaviti i imovinu njihovih bliskih srodnika. Zakon je stupio na snagu dana 11. 05. 2019. godine. Primarna svrha zakona je transparentnost i javna kontrola rada, te sprečavanje koruptivnog djelovanja i nezakonitog bogaćenja nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Zakonom se osigurava finansijska nezavisnost Ureda, kao jedan od najvažnijih preduvjeta za uspješnu i djelotvornu borbu protiv korupcije.

Provodeći zakon, Ured je do sada izrekao 196 prekršajnih naloga nosiocima javnih funkcija zbog neprijavljivanja imovine, na način i u rokovima predviđenim zakonom.

Istovremeno, Ured je pokrenuo 100 postupaka provjere podataka o imovini za isto toliko nosilaca javnih funkcija.

foto: Vlada KS