Antikorupcijska strategija pred Vijećem ministara BiH

Vijeće ministara BiH danas bi trebalo da razmatra Prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024.

Prijedlog je utvrdila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Na tekstu je radila radna grupa, a podršku u radu, stručnu i logističku, pružio je i IPAK projekat.