Treća sjednica Upravnog odbora

Treći sastanak Upravnog odbora projekta "IPAK - Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini", koji finansira EU, održan je 11. septembra 2019.  godine u prostorijama Delegacije Evropske unije, u Sarajevu.

Učesnici na trećem sastanku Upravnog odbora su bili:

 • Johannes HINTZEN, Programski menadžer za reformu pravosuđa i sigurnost, Delegacija Evropske unije
 • Zoran JAČEV, Vođa projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Zlatko MINIĆ, Ključni ekspert projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Hasim ŠABOTIĆ, Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 • Igor ĆORLUKA, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 • Mladen MAKSIMOVIĆ, Ministarstvo Pravde Republike Srpske
 • Ana ANIČIĆ, Tim za borbu protiv korupcije Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Faruk ŠAHBEGOVIĆ, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade kantona Sarajevo
 • Meliha OMERSPAHIĆ, Antikorupcijski tim Zeničko-dobojskog kantona
 • Miralem HALILOVIĆ, Tim za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona
 • Šejla ŠARIĆ, Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za sprečavanje korupcije
 • Jasmin GOGIĆ, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
 • Elmir PILAV, Antikorupcijski tim Bosansko-podrinjskog kantona
 • Berislav ŽIVKOVIĆ, Tim za praćenje Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Posavskog kantona
 • Luka SEMIZOVIĆ, Vlada Brčko distrikta, Komisija za borbu protiv korupcije
 • Ahmet ČURIĆ, Antikorupcijski tim Srednjobosanskog kantona
 • Mirna BRESAN, Delegacija Evropske unije i Ured Specijalnog Predstavnika EU u BiH
 • Almira KULAGLIĆ, Projekat Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Una LAZIN, Projekat Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini

Sastanak je otvorio i predsjedao gdin Hintzen koji je pozdravio učesnike, zahvalivši svima na učešću i Projektu na organizaciji sastanka UO. Nadalje, gospodin Hintzen je informirao učesnike o nekim nadolazećim događajima/datumima, poput 9. decembra - Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, gdje se Projekt, zajedno sa APIK-om, već uveliko priprema. Gospodin Hintzen je predložio da se događaj od 9. decembra može kombinirati sa sljedećim sastankom UO Projekta, jer je ionako to datum izvještavanja za sljedeća tri mjeseca. Gospodin Hintzen je prenio riječ gospodinu Šabotiću da se obrati učesnicima i podijeli trenutni status izrade AKS BiH

Gospodin Šabotić je obavijestio UO da je APIK trenutno u procesu izrade nove Antikorupcijske strategije (AKS) BiH. Nadalje, gospodin Šabotić podijelio je informacije o planiranom pristupu i metodologiji, formiranju radne grupe za razvoj AKS BiH, održanoj radionici i budućim aktivnostima. Gospodin Šabotić pozvao je sva AKT da daju svoj doprinos i učestvuju  u razvoju AKS, a na kraju je zahvalio EUD-u i Projektu za svu podršku APIK-u, uključujući finansiranje 2 radionice za razvoj AKS BiH i dostupne ekspertske dane.

Predstavljanje Izvještaja o napretku Projekta za period 15.05 - 14.08

Gospodin Jačev dao je kratku prezentaciju Izvještaja o napretku projekta za period 15.05-14.08., kao i aktivnosti koje su završene kao i sve tekuće aktivnosti.

Nadalje, Gdin Jačev je ukratko predstavio preporuke APIK-u za razvoj nove AKS BiH, dajući kratak uvid u neke od glavnih preporuka. Ponovio je da će Projekat i dalje podržavati razvoj AKS BiH sa dodatnih 15-20 radnih dana stručnjaka koji će biti dostupni APIK-u. Također je podijelio da će ova nova AKS BiH biti angažovanjija i naprednija i AK tijela moraju biti pripremljena za posao koji predstoji, što znači da njihove lokalne AKS moraju biti usklađene sa općim načelima AKS BiH, sa svim poštovanjem specifičnosti svakog nivoa vlasti i ustavnog poretka. I na kraju, gospodin Jačev predstavio je plan rada za naredni izvještajni period i dao riječ gospodinu Miniću da predstavi završene aktivnosti komponente 3 Projekta.

Gospodin Minić ukratko je predstavio postignuća, podijelio o radionici i okruglom stolu koji su organizovani u vezi s aktivnostima i zadacima iz komponente 3, što je sve detaljno opisano u IR-u.

Predstavljanje Radnog plana Projekta za period 15.08 - 14.11.2019

Gospodin Jačev predstavio je plan rada za naredni izvještajni period i dao riječ gospodinu Miniću da predstavi planirane aktivnosti komponente 3 Projekta. Gospodin Minić je podijelio planirane aktivnosti u vezi sa komponentom 3 i radnim planom za naredni period.

Gospodin Jachev sumirao je, obavještavajući da se Projekat provodi prema planu. Projekat kasni sa isporukom jedne radionice, a to je Aktivnost 1.5.3 - Obuka za implementaciju i praćenje implementacije AKS i AP, ali nadoknadit će se u sljedećem periodu implementacije. Također je predložio Upravnom odboru da se  kombinuju radionice za izradu nove AKS BiH koje Projekat finansira sa nekim od povezanih obuka / radionica Projekta, štedeći vrijeme učesnika na taj način. Učesnici su ovu ideju pozdravili.

Ostalo

Gospodin Jachev obavijestio je učesnike da Projekat, zajedno s EUD-om, kontinuirano radi na Standardima i AKT bi mogli pomoći pružanjem informacija o tome šta je stvarno antikorupcijskim tijelima potrebno za dobivanje kapaciteta koji su im potrebni.

Gospodin Hintzen je rekao da nije bilo odgovora na Pismo vezano za Standarde. Gospodin Hintzen je nadalje zahvalio na pripremi uputstava APIK-a, kao rezultat konferencije projekta. Gospodin Hintzen se nadalje zahvalio gospodinu Maksimoviću i RS-u što je zajedno sa RG za izradu AKS BiH podjelio alat koji postoji na nivou RS-a za prijavljivanje korupcije. To je mrežni sistem koji povezuje sve izvještaje o korupciji na jednom mjestu, a Komisija RS za sprječavanje korupcije, na primjer, može u jednom kliku dobiti informacije o svim izvještajima o korupciji, njihovom statusu i o kojoj instituciji se radi. S tim u vezi, gdin Hintzen je predložio učesnicima da podijele svoje ideje o najboljim praksama vezanim za borbu protiv korupcije. Oni bi mogli biti iskorišteni i nominirani za nagradu za najbolju praksu koja će Projekt organizirati u decembru.  I na kraju, gdin Hintzen je pozvao učesnike da ovo vrijeme na sastanku UO  iskoriste da iznesu svoja očekivanja i komentare.

Gospodin Halilović je podijelio da mu je bilo drago kada je čuo da je gdin Wigemark posjetio Tuzlanski kanton i premijera, što je rezultiralo obećanom podrškom i potrebnim pritiskom na vladu. Kao rezultat toga, nova vlada obećala je pomoć i podršku timu. Gospodin Halilović je podsjetio da Antikorupcijski tim Tuzlanskog kantona očekuje da će Projekat i dalje podržavati i vršiti pritisak na vladu.

Gđa Mirna Bresan podijelila je da profesionalizacija tijela neće biti iznenađenje za bilo koju vladu. Jedna od 14 preporuka EU za BiH kaže: Osiguranje efikasnog funkcioniranja tijela. Učinkovita koordinacija i funkcioniranje jedan su od prioriteta i to je jasno postavljen put bez dileme.

Gospođa Omerspahić je podijelila da je stara vlada ZDK pružala podršku i tim je bio u mogućnosti da izvršava aktivnosti po planu. Sada je slučaj drugačiji i ne čini se da će nova vlada biti spremna na saradnju. Rad tima je zapostavljen, javnost nije obaveštena o njihovom postojanju i prijedlozi tima se ignorišu. Veliki je nedostatak osoblja i kapaciteta koji treba ići zajedno uz punu podršku vlade.

Igor Ćorluka obavijestio je da bi bilo od velike pomoći APIK-u ako bi tijela mogla pružiti informacije o svojim stvarnim problemima i potrebnoj pomoći i omogućiti APIK-u da izda ispravne Instrukcije koje se odnose na profesionalizaciju AK tijela.

Gospodin Pilav podijelio je trenutno stanje u BP kantonu. Nadalje, gdin Pilav je zahvalio Projektu na dobrom i korisnom radu. Gospodin Pilav predložio je da Projekat posjeti kantonalne vlade i informiše ih o neophodnosti izrade vlastitih strategija i profesionalizaciji timova.

Gospodin Gogić zahvalio se EUD-u na podršci. Budući da je planiran veliki broj obuka povezanih s temom antikorupcija, bilo bi korisno koristiti istraživanje OSCE-a o korupciji kao osnovu jer je jako dobro urađeno i pruža veoma korisne informacije.

Gospodin Ćurić izrazio je potrebu za profesionalizacijom timova, čemu u prilog govori i činjenica da je samo 10% Strategije implementirano, zbog nedostatka osoblja, kapaciteta i resursa. Timovi neprofesionalnih volontera ne mogu obavljati ozbiljan posao i traže angažovanje visokih profesionalaca sposobnih za borbu protiv korupcije.

Gospodin Hintzen se zahvalio učesnicima na pruženom kritičkom stavu, ali podsjetio je da prije nekoliko godina tijela uopće nisu postojala. Sada su uspostavljena tako da se stvari kreću naprijed. Postoje organizacije na svim nivoima i ova profesionalizacija je sljedeći korak na kojem svi zajedno rade.

Gospodin Jačev zatražio je od učesnika mišljenje / prijedloge koji se odnose na razvoj AKS BiH i buduće strategije drugih nivoa vlasti.

Gospodin Hintzen pozvao je učesnike da iskoriste prisustvo Projekta ako trenutno rade na razvoju svojih komunikacijskih strategija i predložio je usvajanje Modela komunikacijske strategije u obliku APIK instrukcije.

Gospodin Minić je odgovorio da je problem u tome što neka tijela nemaju čak ni web stranicu, što je mali, ali neophodan korak koji treba dovršiti. Projekat na vlastitoj web stranici stvara interaktivnu kartu koja povezuje sva tijela.

Na kraju je g. Hintzen podsjetio na veliki događaj sa 3 glavne teme koji Projekat planira da organizuje za 9. decembra. Prva tema je promocija Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, druga je Nagrada za najbolju antikorupcijsku praksu i treća je promocija nove AKS. Projekat će dostaviti nacrt koncepta događaja do sredine oktobra Delegaciji EU.

Dogovoreno je sa APIK-om da do tada dovrši novu AK Strategiju i iskoristi događaj da je službeno promoviše. Gospodin Hintzen je dodao da bi bilo sjajno kada bi APIK do tada mogao dovršiti Instrukcije za profesionalizaciju AKT

Nakon što više nije bilo otvorenih pitanja ni tema za diskusiju, Gdin Hintzen je zaključio sastanak i zahvalio svima prisutnim na učešću.