Prva sjednica Upravnog odbora projekta

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta "IPAK - Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini", koji finansira EU, održan je 14. februara 2019.  godine u prostorijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu.

Učesnici sastanka bili su:

Nicolas BIZEL, šef operativne sekcije za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave, Delegacija Evropske unije

Johannes HINTZEN, programski menadžer za reformu pravosuđa i sigurnost, Delegacija Evropske unije

Zoran JAČEV, vođa tima projekta Podrške implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini

Zlatko MINIĆ, stručnjak projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini

Hasim ŠABOTIĆ, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Meliha OMERSPAHIĆ, predsjednica Antikorupcijskog tima Zeničko-dobojskog kantona

Nermin KADRIBAŠIĆ, član Antikorupcijskog tima Zeničko-dobojskog kantona

Faruk ŠAHBEGOVIĆ, član tima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo

Mirela TUZLAK, članica Tima za sprečavanje korupcije Tuzlanskog kantona

Šejla ŠARIĆ, koordinator Radnog tijela Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije

Jasmin GOGIĆ, glavni inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA)

Elmir PILAV, koordinator Tima za borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu

Merima MUJKIĆ, članica Komisije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko Distriktu BiH

Berislav ŽIVKOVIĆ, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Posavskog kantona

Semir SOFTIĆ, koordinator Tima za sprječavanje korupcije Srednjobosanskog kantona

Mladen MAKSIMOVIĆ, član Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske

Sead LISAK, predsjednik Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH

Francesco TROJA, savjetnik za vladavinu prava, Delegacija Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH

Mirna BRESAN, savjetnica za vladavinu prava, Delegacija Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH

Radoš DABETIĆ, direktor projekta u ime Evropske konsalting grupe doo

Ivana ĐIKIĆ, partner konzorcija DCS d.o.o.

Una LAZIN, voditeljica ureda, projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini

 

Gospodin Bizel je kratko predstavio projekat, podsjetivši  da je počeo 15. januara 2019. godine i da će trajati do januara 2021. godine. Izabrani međunarodni eksperti gospodin Zoran Jačev i gospodin Zlatko Minić pomoći će i pružiti podršku strateške, pravne i operativne savjete svim antikorupcijskim tijelima i drugim javnim institucijama koje igraju ključnu ulogu u oblasti prevencije korupcije. Gospodin Bizel je podsjetio učesnike sastanka da je zajednički cilj postići bolje rezultate u prevenciji korupcije u javnom i privatnom sektoru. Planirano je ukupno 18 različitih aktivnosti, što ga čini ambicioznim projektom od kojeg će svi uključeni sigurno imati koristi.

Gospodin Bizel je podsjetio i da paralelno sa ovim projektom, postoje još dva projekta koje EU podržava u oblasti borbe protiv korupcije. Jedan je EU4Justice - Podrška borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, u vrijednosti od 2,2 miliona eura. Provodi se zajedno sa francuskim Ministarstvom pravde i trajat će do februara 2021. godine. Drugi je podrška EU protiv korupcije u BiH, u vrijednosti od 500.000 eura i implementiran je od strane Transparency International BiH. Cilj ovog projekta je identifikacija određenih koruptivnih praksi u zdravstvenom sektoru u BiH.

Ova tri projekta zajednički će se baviti i prevencijom i suzbijanjem korupcije u BiH. EU podrškom za ova tri projekta pokazuje svoje opredjeljenje za borbu protiv korupcije u BiH.

Prezentacija nacrta Uvodnog izvještaja i Plana rada od strane voditelja projektnog tima, g. Zorana Jačev i g. Zlatka Minića

Gospodin Jačev je napravio kratku usporedbu prošlog i sadašnjeg stanja antikorupcijskih aktivnosti u BiH, navodeći da je od prije nekoliko godina postignut napredak kada je borba protiv korupcije u BiH tek u povoju. U tom smislu, ovaj Projekat dolazi u pravo vrijeme, kako bi se pružila podrška postojećem sistemu antikorupcije i borba prenijela na viši nivo. Nadalje, gospodin Jačev je predstavio sažetak projekta, komponente projekta i na kraju planirane aktivnosti koje će biti implementirane.

Prezentacija na dnu stranice: IPAK prezentacija

Gospodin Minić je predstavio treću komponentu Projekta, ukratko podijelivši očekivane rezultate koje treba postići, načine na koje se do njih treba doćiići, kao i moguće rizika i načine za njihovo prevazilaženje.

Prezentacija na dnu stranice: prezentacija IPAK komponente 3

Gospodin Bizel je otvorio raspravu o formalnom usvajanju Početnog izvještaja projekta, objašnjavajući formalni način usvajanja. Na ovom sastanku Upravnog odbora učesnicima je dostavljen štampani primjerak nacrta Uvodnog izvještaja, a elektronska verzija dokumenta biće poslata svima nakon toga. Krajnji datum za davanje komentara određen je za 25. februar

Određivanje članova Upravnog odbora i njihovih zamjenika

Od učesnika je zatraženo da navedu imena imenovanih članova Upravnog odbora, kao i njihove zamjenike. Gospođa Merima Mujkić je obavijestila UO da je Brčko Distrikt BiH usvojio Strategiju za borbu protiv korupcije, kao i niz antikorupcijskih propisa, kao što je Zakon o formiranju Ureda za sprječavanje korupcije. U ovom trenutku, tijelo nema članova, ali se njihovo imenovanje očekuje uskoro. Također je dogovoreno da se pokušaju dobiti imena predstavnika preostalih tijela (Tim za prevenciju korupcije u Kantonu 10, Antikorupcijski tim Hercegovačko-neretvanskog kantona i Antikorupcijska komisija Zapadnohercegovačkog kantona).

Upravljanje projektom

Na samom početku sastanka Upravnog odbora, postavljeno je pitanje radnog jezika. Dogovoreno je da se izveštaji rade na engleskom jeziku a da se sastanci održavaju na lokalnom jeziku, uz obezbjeđen prevod za učesnike koji govore engleski jezik.

Pored jezika, razmatrane su još tri teme. Prvo je kopredsjedavanje sastanka, koji bi za buduće sastanke trebalo da obavlja Delegacija EU zajedno sa APIK-om. Druga tema je da li postoje neki drugi učesnici, posmatrači, nevladine organizacije ili mediji koji treba da budu pozvani da učestvuju i koji mogu pružiti dodatnu vrijednost (kao posmatrači ili učesnici), i na kraju koliko često treba da se održavaju sastanci. Gospodin Lisak je predložio da se pitanje pozivanja drugih učesnika ostavi za naredni sastanak. On je istakao da takav prijedlog zahtjeva dublje razmišljanje i odgovor se ne može dati u ovom trenutku. NVO sektor svakako treba uključiti. Dogovoreno je da se prijedlozi za uključivanje drugih učesnika pripreme najkasnije do sljedećeg sastanka, ali po mogućnosti u narednom mjesecu. Budući da je dnevni red za naredni sastanak otvoren, gospodin Hintzen je pozvao učesnike da podijele prijedloge i ideje za stavke dnevnog reda u narednom periodu.

Dogovoreno je da se sastanci UO organizuju svaka tri mjeseca, kako je predviđeno projektnim zadatkom. Također, da se razmotri mogućnost da se sastanci UO organizuju zajedno sa drugim planiranim aktivnostima Projekta, kao što su treninzi ili radionice i na taj način obezbijedi smještaj sudionicima koji putuju iz udaljenih lokacija, kao i mogućnost da se neki sastanci organiziraju na drugim mjestima u BiH -  Banja Luci, Bihaću, Tuzli itd. Sastanci također ne bi trebalo da se preklapaju sa sastancima koje organizira OSCE. Gospodin Hintzen je predložio okvirni datum za sledeći sastanak za 15. maj.