Šesta sjednica Upravnog odbora

Šesta sjednica Upravnog odbora projekta "IPAK - Institucionalna podrška antikorupciji u Bosni i Hercegovini", koji finansira EU, održana je 12. maja 2020.  godine. To je prva sjednica koja je održana putem video konferencije. 

Učesnici na petoj sjednici Upravnog odbora su bili:

 • Nicolas BIZEL, šef operativne sekcije za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave, Delegacija Evropske unije
 • Zoran JAČEV, Vođa projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Zlatko MINIĆ, Ključni ekspert projekta Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Igor ĆORLUKA, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 • Sead LISAK, Predsjednik Antikorupcijskog tima Vlade Federacije BiH
 • Luka SEMIZOVIĆ, Vlada Brčko distrikta, Komisija za borbu protiv korupcije
 • Elmir PILAV, Antikorupcijski tim Bosansko-podrinjskog kantona
 • Miralem HALILOVIĆ, Tim za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona
 • Meliha OMERSPAHIĆ, Antikorupcijski tim Zeničko-dobojskog kantona
 • Boris PAŠTAR, Tim za sprječavanje korupcije Kantona 10
 • Semir SOFTIĆ, Antikorupcijski tim Srednjobosanskog kantona
 • Šejla ŠARIĆ, Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za sprečavanje korupcije
 • Jasmin GOGIĆ, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
 • Una LAZIĆ, Projekat Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini
 • Željko VUJKOVIĆ, ECG Summit
 • Radoš Dabetić, ECG Summit
 • Nihad GAVRANOVĆ, Misija OSCE u BiH

Dnevni red petog sastanka Upravnog odbora je bio sljedeći:

10:00 - 10:10   Uvodne napomene i usvajanje Dnevnog reda

10:10 - 10:20   Predstavljanje Izvještaja o napretku za period 15.01. - 14.04.2020

10:20 - 10:40   Razgovor o Izvještaju o napretku

10:40 - 10:50   Predstavljanje Radnog plana projekta za period 15.04 - 14.07.2020

10:50 - 11:15   Razgovor o planu rada Projekta za period 15.04 - 14.07.2020

11:15 - 12:00   Razgovor o drugim pitanjima, kao što su:

 • Trenutna situacija i kretanja u poboljšanju položaja i kapaciteta antikorupcijskih tijela (profesionalizacija)
 • Aktivnosti povezane sa pripremama za izradu antikorupcijskih strategija i akcionih planova na ostalim nivoima vlasti
 • Prevencija i borba protiv korupcije u BiH tokom pandemijje i post-pandemije.