Radionica: Sistem prijavljivanja korupcije

Borba protiv korupcije je jedan od najvećih izazova na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine ali i jedna od najvećih prepreka za poboljšanje standarda života građana. Za borbu protiv korupcije potrebna je posvećenost svih segemenata društva i sveobuhvatan strateški pristup. Kako bi pomogla BiH u toj borbi, i podržala sprovođenje antikorupcijskih strategija na svim nivoima, Evropska unija finansira IPAK projekt “Institucionalna podrška antikorupciji” vrijedan preko 650.000 eura.

Jedna od oblasti kojom se IPAK projekat bavi jeste unaprjeđenje sistema prijavljivanja korupcije na svim nivoima vlasti i podizanje kapaciteta, poboljšanje organizacije i koordinacije mreže kontakt osoba u institucijama koje sarađuju sa antikorupcijskim tijelima.

Toj temi posvećena je radionica koja je 21. februara održana u Goraždu, uz učešće predstavnika antikorupcijskih tijela na svim nivoima u BiH, ako i institucija zaduženih za prijem prijava korupcije.

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Nataša Danojlić  ukazala je na mjere koje BPK sprovodi u borbi protiv korupcije i naglasila da kanton očekuje podršku EU u tom pravcu.

Program menadžer u Delegaciji Evropske Unije u BiH Johannes Hintzen podsjetio je na mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU - jedan od prioriteta je osiguranje učinkovitog funkcioniranja i koordinacije tijela za borbu protiv korupcije.

Podsjetio je i na zaključak s antikorupcijske konferencije od 13. juna, kojoj je prisustvovala premijerka BPK, da je potrebno krenuti u smjeru profesionalizacije antikorupcijskih tijela. „Ko vjeruje da je borba protiv korupcije u BiH nešto što se može raditi kaododatni angažman? Jačanje antikorupcijskih tijela u ispunjavanju njihovih preventivnih zadataka se isplati. Jača prevencija korupcije znači bolju zaštitu budžeta od korupcije, kao i smanjenje broja slučajeva korupcije koji će se procesuirati “.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić rekao je da je antikorupcijskim tijelima poslata instrukcija za profesionalizaciju i izrazio spremnost da predstavnici APIK-a zajedno sa tijelima predstave instrukciju vlastima i pojasne prednosti profesionalizacije i ulaganja u antikorupciju.

Vođa tima IPAK projekta Zoran Jačev predstavio je nalaze projektnog tima o trenutnom stanju profesionalizacije antikorupcijskih tijela. Izuzev Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, AKT na nivou Kantona Sarajeva i djelimično AKT na nivou Republike Srpske, sva druga su ad hoc tijela  čiji su članovi predstavnici ministarstava. Ovaj način izbora otvara pitanje motivacije, što nije samo povezano sa naknadama koje variraju od rada pro bono do  nekoliko stotina KM.

Na konferenciji je predstavljeno i istraživanje o trenutnom stanju mreže kontakat osoba antikorupcijskih tijela i mogućnostima za prijavljivanje korupcije antikorupcijskim tijelima i drugim institucijama.

Zoran Jačev predstavio je nacrt preporuka za unaprjeđenje mreže kontakt osoba i sistema prijavljivanja korupcije. Na osnovu sugestija učesnika radionice, konačne preporuke biće izrađene idostavljene svim antikorupcijskim tijelima na svim nivoima vlasti u BiH.