Predstavljene analiza i preporuke za unaprijeđenje transparentnosti i etičke infrastrukture u javnim službama na svim nivoima u BiH

IPAK projekat predstavio je na online konferenciji 2. marta nalaze i preporuke za unaprijeđenje transparentnosti i etičke infrastrukture u javnim službama na svim nivoima u BiH.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije, podsjetio je u uvodnoj riječi da BiH ima propise koji regulišu pristup informacijama od javnog značaja. Ti propisi su, međutim, ukazao je Bizel, neusklađeni sa EU standardima.

U praksi se često postavlja pitanje da li je zaštita podataka o ličnosti iznad slobodnog pristupa informacijama. Potrebno je načiniti balans između ova dva principa, rekao je Bizel.

Ombudsmanka za ljudska prava u BiH Jasminka Džumhur podsjetila je da institucija ombudsmana za ljudska prava u BiH ima više mandata pod jednim krovom - obudsman, centralna institucija za sprečavanje diskriminacije i centralna institucija za slobodu pristupa informacijama.

- Kada pogledate ta tri mandata, koja su, različito od države do države, podijeljena na nekoliko institucija, onda možete vidjeti kompleksnost koja u ovom momentu nije preslikana u našu unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, rekla je Jasminka Džumhur. 

Na konferenciji, koju je moderirao vođa tima IPAK projekta Zoran Jačev, učestvovali su predstavnici antikorupcijskih tijela, vlada, drugih državnih organa, relevantnih OCD aktivnih u borbi protiv korupcije, stručnjaci sa iskustvom u transparentnosti institucija, predstavnik kancelarija ombudsmana SJevrne Makedonije i ombudsmanka (pučka pravobraniteljica) Hrvatske Lora Vidović.

Analize i preporuke predstavili su eksperti IPAK projekta Saša Janković i Edo Čelebić.

Kompletnu analizu možete preuzeti sa sajta IPA projekta.