Potrebni eksperti za angažovanje na IPAK projektu- aktivnost Unapređenje organizacije i sprečavanje korupcije u institucijama posebno sklonim korupciji

Unapređenje organizacije i sprečavanje korupcije u institucijama posebno sklonim korupciji

Potrebni su jedan senior ekspert i jedan junior ekspert.

Opis zadatka, potrebnih kvalifikacija, broj radnih dana i ostale informacije se nalaze u dokumentima u prilogu (ToR SNKE Activity 1.2 i ToR JNKE Activity 1.2).

Kandidati za ovu poziciju trebaju poslati svoje biografije (CV) u EU formatu na e-mail adresu zoran.jachev@ipak.ba najkasnije do 23. marta 2020 godine.