Osnaživanje antikorupcije u BiH: Šta je antikorupcijskim tijelima potrebno za učinkovito suzbijanje korupcije

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i projekat Evropske unije ”Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini" organiziraju  konferenciju “Osnaživanje antikorupcije u Bosni i Hercegovini: Šta je antikorupcijskim tijelima potrebno za učinkovito suzbijanje korupcije!”. Konferencija će se održati u četvrtak, 13. juna 2019. godine sa početkom u 14:30h u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, Sarajevo (Plava sala, IV sprat).

Na konferenciju, kojom će predsjedavati ambasador Lars-Gunnar Wigemark, pozvani su čelnici vlada i antikorupcijskih tijela na svim nivoima vlasti kako bi se razgovaralo o potrebama antikorupcijskih tijela za efikasno suzbijanje korupcije. Na konferenciju su u svojstvu posmatrača pozvane i ambasade država članica EU, ambasada SAD, OSCE i druge međunarodne organizacije te predstavnici civilnog društva.

Mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u Evropskoj uniji je objavljeno 29 maja, 2019. godine. Jedna od preporuka (7b) u Mišljenju bavi se potrebom da se „osigura učinkovito funkcioniranje i koordinacija antikorupcijskih tijela” u BiH. 

Trenutno, samo 2 od 14 antikorupcijskih tijela u BiH su potpuno profesionalizirana, dok su druga ad-hoc karaktera uglavno sastavljena od predstavnika institucija kojima je rad u tijelu dopunski angažman a ne glavna radna obaveza, sa nedovoljnim kapacitetima i resursima. Efikasna borba protiv korupcije zahteva stalne, potpuno opremljene i nezavisne institucije za prevenciju korupcije na svim nivoima, institucije sa vlastitim budžetima, jasno definisanim nadležnostima i organizacione pozicije, procedura za rad, uz punu i bezuslovnu podršku na svom nivou vlasti.

Obavještavamo sve predstavnike medija da će izjave za medije biti organizirane nakon završetka konferencije u 16:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine, ispred plave sale. Medijima će se obratiti  ambasador Lars-Gunnar Wigemark, predstavnik BiH vlasti i predstavnik antikorupcijskih tijela BiH.

Dnevni red konferencije:

Otvorena sesija (s medijima)

14:30 – 14:40     Pozdravni govor šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambassadora Lars-Gunnar Wigemarka – predsjedavajući konferencije

Zatvorena sesija

14:40 – 14:50     Uloga i svrha antikorupcijskih tijela – Gospodin Zoran Jachev, Vođa tima IPAK projekta

14:50 – 15:20     Predstavljanje „Liste potreba“ od strane APIK-a zajedno sa sugovornicima iz drugih antikorupcijskih tijela

15:20 – 15:50     Otvorena rasprava sa čelnicima vlada kojom upravlja šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambassador Lars-Gunnar Wigemark

15:50 – 15:55     Zaključci šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambassadora Lars-Gunnar Wigemarka

15:55 – 16:00     Zajednička fotografija: Ambassador Lars-Gunnar Wigemark sa sa čelnicima vlada i čelnicima antikorupcijskih tijela

(za medije:)

16:00 – 16:15     Izjava za medije šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambassadora Lars-Gunnar Wigemarka

Nakon izjave šefa Delegacije, mediji će imati priliku da uzmu izjave i od drugih učesnika konferencije