Rezultati konkursa: Protiv korupcije na kreativan i vizuelan način

Projekt „Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK“ koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini je odabrao tri najbolja rada u okviru nedavno objavljenog javnog konkursa kojim su pozvani vizuelni umjetnici, dizajneri, studenti umjetničkih akademija i fakulteta ali i sve druge građanke i građani, punoljetni državljani BiH da na umjetnički i kreativan način ilustruju borbu protiv korupcije.

Konkurs je bio otvoren za prijave u periodu od 11. marta do 4. aprila 2021. godine, a ukupno je stiglo 17 radova iz različitih polja umjetnosti čime je na izvjestan način i ispunjen cilj konkursa – uspješno komuniciranje poruka borbe protiv korupcije u BiH kroz različite sadržaje i izražaje.

Žiri u čijem su sastavu renomirani predstavnici iz polja vizuelne umjetnosti, medija i institucionalne borbe protiv korupcije je odabrao radove koji najuspješnije artikulišu temu sa vizuelnim sadržajem i ističu se svojim jedinstvenim izrazom i kvalitetom izvedbe. Posebno treba naglasiti da tri najbolja rada dolaze iz različitih polja vizuelne umjetnosti i time na izvjestan način ispunjavaju i cilj ovog konkursa.

Odlukom žirija nagrađeni su slijedeći radovi:

„Ilustracija uzroka i posljedica korupcije“, autor Ilfet Vejo  – rad koji vrlo jasno i edukativno prikazuje šta je sve generator korupcije, a šta su sve njene posljedice u društvu.  Zdrav korijen, predstavljen bijelom bojom, hranjen lošim socijalnim okruženjem koje je predstavljeno crnom bojom, rađa bolesno drvo, ogrezlo u korupciji bez obzira na okruženje u kojem se nalazi.  Otpornost građana na korupciju i njihovo neučestvovanje u njoj je ono što je potrebno da se socijalna sredina u kojoj rastu novi naraštaji očisti od uzroka, da bi se korijen/novi naraštaji ispravno hranili i oblikovali.

„Božica nade“, autorka Lana Miličić  - neobična strip basna predstavlja nam, kao hipnotisane mušice, one koji ne vide korupciju i ne reaguju na nju. Kažnjen je onaj koji čini ispravnu stvar, ne dobija zaštitu, već biva predstavljen krivcem. Na kraju se svako kupa u vlastitoj savjesti, onako kako je odabrao. Ipak ima nade za one koji su pošteni, iz svega mogu izaći neuprljani.

„Prijavi korupciji“, grupa autora Angelina Vukosav, Teodora Vukosav – rad koji na jednostavan a vizuelno dopadljiv način prikazuje šta su sve manifestacije koruptivnog ponašanja i posljedice, uz jasnu poruku da se protiv toga treba boriti.

IPAK projekat zahvaljuje svim učesnicima konkursa, kao i žiriju koji je donio odluku o odabiru najboljih radova.

Odabrani radovi iz užeg izbora žirija će biti objavljeni u publikaciji (katalogu), i prikazani na vebsajtu ili na fizičkoj izložbi (u zavisnosti od pandemijske situacije) u narednom periodu.

Nagrađeni radovi:

1. Ilustracija uzroka i posljedica korupcije, Ilfet Vejo

2. Božica nade, Lana Miličić

3. Prijavi korupciju, bori se, Angelina Vukosav i Teodora Vukosav

Radovi iz užeg izbora:

DemokraTIJA, Čedomir Kostović

IMT (IMAL MENE TU), Husein Šljivo

An Octopus Dropped the Ink So You May Not Be Able To See Where It's Gone, Pavle Golijanin

Stop korupciji, Dajana Nedić

5 do 12, Angelina Vukosav

Rob novca, Zorana Urumović

Kasica prasica, Ana Vejin

Korupcija glođe Zemlju, Amila Šarić

Nekada i šutnja mnogo govori. , Amina Hodžić

Stranputica do uspjeha, Naida Hodžić

Izađimo iz mraka, zaustavimo korupciju, Kristina Lazarević

Sposobnost vida, Hamza Makić