Konferencija: Nova Strategija za borbu protiv korupcije i profesionalizacija antikorupcijskih tijela

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježen je 9. decembra konferencijom u organizaciji Agencije za prevenciju korupcije, uz tehničku podršku IPAK projekta EU.

Na skupu održanom u PS BiH predstavljen je nacrt Strategije za borbu protiv korupcije i neophodnost profesionalizacije antikorupcijskih tijela.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno upozorio je na razmjere i štetnost korupcije za ukupan demokratski razvoj, dovodeći to u kontekst (ne)funkcioniranja vladavine prava u BiH.

Apsolutnim prioritetom u tom pogledu smatra nadoknadu svega onog što je dosada propušteno, označavajući to izgubljenim vremenom, te potcrtava kako sve opstrukcije koje stoje na putu borbe protiv korupcije moraju biti uklonjene.

Potrebno je, kako je kazao, mnogo više napora, hrabrosti i odlučnosti, ali i unapređenje etičkih standarda u radu, uključujući i jačanje institucija, odnosno institucionalizaciju ad-hoc tijela za borbu protiv korupcije, te njihovo kadrovsko osposobljavanje.

"Efikasno funkcioniranje i koordiniranje tijela za borbu protiv korupcije predstavlja jedan od apsolutnih prioriteta", kazao je Sinno, dovodeći to u vezu s nalazom i mišljenjem Evropske komisije, a povodom aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.    

U vezi s tim, podsjetio je na značaj strategije za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. godine, koja je izrađena u formi nacrta u saradnji 13 antikorupcijskih tijela zajedno sa drugim relevantnim akterima, nevladinim organitacijama i koja tek treba biti upućena u zakonodavnu proceduru. Upozorio je, međutim, da je primjena ključna da bi se ocjenilo da li je bilo koja strategija uspješna ili neuspješna,

Uspješna prevencija korupcije zahtijeva promjenu u razmišljanju kako institucija, tako i društva, zaključio je Sinno.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson pozvao je bh. građane da traže odgovornost za novac koji se potroši u BiH, potcrtavajući važnost angažmana svih ključnih aktera u borbi protiv korupcije, a u kontekstu iskustava o tome šta Vlada SAD-a čini na tom planu.

"Građani Sarajeva već se nekoliko dana guše zbog lošeg kvaliteta zraka, a svakoga dana građani širom BiH guše se zbog korupcije", kazao je ambasador Nelson.

Podsjetio je kako borba protiv korupcije obuhvata široki spektar aktivnosti, te da se, između ostalog, ogleda i u podršci tužiteljima koji rade na slučajevima ozbiljne korupcije i koji se angažiraju na ključnim reformama, uključujući i reformu kojom bi se zaštitili zviždači (prijavitelji korupcije), te digitalizaciju procesa javnih nabavki.

"Napori i nastojanja međunarodne zajednice nikada neće biti dovoljni i kao što je izneseno u Priebevom (Reinhard Priebe, viši nezavisni pravni ekspert EU) ono tijelo kojem je potrebna reforma jeste Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTVBiH), jer se ponaša neodgovorno i služi političkim interesima", poručio je američki ambasador.

Nelson je, istovremeno, pozvao parlament BiH i novo Vijeće ministara BiH da rade na reformi VSTV-a BiH kako bi se vratio integritet i kredibilitet pravosuđu BiH.

Značaj angažmana nadležnih institucija i svih ključnih aktera u borbi protiv korupcije istaknuo je i ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field, podsjetivši kako više od 80 posto stanovništva BiH smatra da su ključni sektori zdravstvo, obrazovanje, policija i pravosuđe podložni korupciji, što je ocijenio apsolutno neprihvatljivim.

Kazao je i kako je usvojen niz strategija koje bi trebalo da promijene stanje, ali i da je izostala njihova odgovarajuća implementacija.

Naglasio je u tom pogledu kako prvi koraci u borbi protiv korupcije podrazumijevaju potpuno poštivanje zakona, prava drugih i očuvanje ličnog integriteta, poručivši kako niko nije iznad zakona. 

Šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec ocijenila je da skup u glavnom gradu BiH predstavlja dobru priliku za podsjećanje na prioritete u borbi protiv te pošasti.

"Korupcija je već niz godina jedan od ozbiljnih problema u BiH koji, nažalost slabi samu ekonomiju, demokratiju i vladavinu prava", kazala je Kavalec, navodeći kako su enormni iznosi novca 'nestali' zbog korupcije.

Naglasila je spremnost OSCE-ove misije da i nadalje pruža potporu mjerama i aktivnostima u borbi protiv korupcije u BiH, a radi postizanja višeg stepena transparentnosti na svim nivoima, uključujući i izradu odgovarajućeg zakonskog okvira na tom planu.  

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić izjavio je kako je borba protiv korupcije jedan od ključnih izazova vladavine prava u većini država iz procesa proširenja EU.

Kazao je kako je BiH, generalno, uspostavila institucionalni, pravni i strateški okvir za borbu protiv korupcije, ali i da postoje manjkavosti koje se ogledaju u rascjepkanosti aktivnosti na više nivoa vlasti te nedovoljne usklađenosti entitetskih zakona, što nameće imperativ kontinuiranih i sinhroniziranih aktivnosti u borbi protiv korupcije.

Odgovarajući na novinarske upite, Šabotić je zaključio kako prethodna strategija (2015-2019.) nije polučila očekivane rezultate, o čemu svjedoče izvještaji Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

Apostrofirao je, međutim, kako borba protiv korupcije u BiH nema alternativu, uz uvjerenje da će nova strategija ponuditi puno više u pogledu suzbijanja ove pojave.  

Konferencija je u Sarajevu okupila predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnike EU i diplomatskog kora u BiH, međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u BiH, predstavnike zemalja regije i organizacija civilnog društva.

Tim lider IPAK projekta Zoran Jačev predstavio je aktivnosti IPAK projekta, posebno na izradi Strategije i na podršci profesionalizaciji antikorupcijskih tijela.

Ključni ekspert IPAK projekta Zlatko Minić najavio je priznanje za najbolje studentske antikorupcijske ideje i koncepte.

Minić je rekao da je, u dijalogu sa predstavnicima AKT, NVO i medija, utvrđeno da je ovakvo priznanje realan i prihvatljiv koncept u ovom trenutku. Ono je, s jedne strane, nadgradnja onoga što je već postala tradicija - nagrade APIK-a za najbolje likovne i literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola. S druge strane, želimo da animiramo mlade, da se angažuju i uključe u suzbijanje korupcije, sada na nivou ideja, da pokažu da su oni budućnost ove zemlje i da u ovoj zemlji može da se gradi kvalitetna budućnost za njih, rekao je Minić.

APIK će, dodao je, u predstojećem periodu raspisati konkurs, IPAK projekat će ga podržati u želji da pokažemo da se IPAK može protiv korupcije.

Na konferenciji su uručena priznanja za učenike osnovnih i srednjih škola za najbolje radove na konkursu "Pokloni pričaju“.