Javni poziv - umjetnički konkurs

Projekat  Institucionalna podrška antikorupciji (IPAK projekat - Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija) poziva vizuelne umjetnike, dizajnere, studente umjetničkih akademija i fakulteta, i sve druge građanke i građane, punoljetne državljane BiH, da se prijave na

 

 JAVNI KONKURS

za vizuelni prikaz korupcije, štetnih posljedica korupcije, značaja borbe protiv korupcije, potrebe za izgradnjom kulture etičnosti i integriteta

 

Radovi treba da ilustruju borbu protiv korupcije na umjetnički i kreativan način.

Zbog epidemiološke situacije izazvane virusom SARS-COVID 19, radove slati isključivo u digitalnom formatu, bez obzira na medij i tehnike korištene tokom produkcije rada,  kako bi organizator mogao  da izabrane i pobjedničke radove štampa  za potrebe završne izložbe. Samo  radovi u digitalnom formatu, bilo da je riječ o crtežu, slici, grafici, kolažu, skulpturi, fotografiji, instalaciji, digitalnoj umjetnosti ili grafičkom dizajnu, bit će uzeti na razmatranje.  Rad može sadržavati i slogan. Radovi u digitalnoj formi treba da budu između formata A2 i B1, u rezoluciji 300 dpi.

Radovi se, uz popunjen prijavni obrazac, koji je sastavni dio ovog poziva, šalju elektronskim putem u periodu od 11. marta do 4. aprila na sljedeću e-mail adresu: info@ipak.ba.

Svaki učesnik može kao pojedinac poslati jedan rad i može konkurisati sa još jednim radom kao dio grupe autora. Kada konkuriše grupa autora, jedan koautor podnosi prijavni obrazac i on u daljoj komunikaciji zastupa grupu autora. Na konkurs se mogu prijaviti samo originalni radovi koji ranije nisu javno publikovani.

U prvoj fazi svi učesnici na konkurs šalju rad u digitalnoj formi koji zadovoljava sljedeće tehničke uslove: rezolucija 300 dpi,  veličina duže stranice najviše 20 cm, format JPEG, kvalitet 10, maksimalna veličina slike 2 MB. Fajl imenovati: Prezime_Ime ili Prezime_Ime_naziv_rada.

Kandidati čiji radovi prođu selekciju biće obavješteni o slanju radova u formatu koji omogućava štampanje u formi plakata za izlaganje. 

Odabir radova koji ulaze u uži izbor, koji će biti objavljeni u publikaciji, na vebsajtu ili na fizičkoj izložbi (u zavisnosti od pandemijske situacije), kao i tri nagrađena rada vršit će žiri koji imenuje IPAK projekat i koji čine tri osobe sa znanjem i iskustvom u oblasti umjetnosti, antikorupcije, organizacije antikorupcijskih i umjetničkih konkursa.

Radovi treba da su u skladu sa opštim mjerilima poštovanja i učitvosti, ne podstiču na nasilne emocije i akcije.

Odlučujući faktor u odabiru radova biće uspješno artikulisanje tematike i vizuelnog sadržaja, inovativnost i umjetnički kvalitet radova.

Organizator zadržava pravo da odabrane i nagrađene radove koristi u svrhe promovisanja izložbe, izradu izložbenog kataloga  i projektne kampanje. Autori prijavljivanjem na konkurs daju saglasnost da se rad može koristiti za promociju antikorupcijskih aktivnosti IPAK projekta i Delegacije Evropske unije u BiH.

Žiri će dodijeliti tri novčane nagrade: prva nagrada u iznosu od 2.000 KM, druga nagrada u iznosu od 1.200 KM i treća nagrad au iznosu od 800 KM.

Odluka o radovima koji su uvršteni u uži izbor i o nagrađenim radovima biće objavljena najkasnije do 30. aprila 2021. godine na web stranici IPAK projekta www.ipak.ba.

Dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju od predstavnika IPAK projekta na e-mail: zlatko.minic@ipak.ba

    

Sarajevo, 11. 3. 2021.                                                                                                             

za IPAK projekat, vođa Tima projekta Zoran Jačev